สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)

Anubanmaeprik SchoolO5 - ข้อมูลการติดต่อ

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (​Integrity and Transparency Assessment: ITA)ที่อยู่โรงเรียน เลขที่   62/1  บ้านแม่พริกลุ่ม    หมู่ที่  1 ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  
จังหวัดลำปาง
หมายเลขโทรศัพท์ 054-299252
อีเมล์ anubanmaeprik@anubanmaeprik.ac.th
เว็บไซต์ http://www.anubanmaeprik.ac.th

 

โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)

  • Anubanmaeprik School
    62/1 ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
    โทรศัพท์: 054-299252
    E-MAIL: anubanmaeprik@anubanmaeprik.ac.th