สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)

Anubanmaeprik Schoolทดสอบงานกิจกรรมที่ 1

วันที่กิจกรรม : 2021-09-06

ดกหด่หกสด่าหสก่ดหาสาสวาสว


แกลอรี่


โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)

  • Anubanmaeprik School
    62/1 ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
    โทรศัพท์: 054-299252
    E-MAIL: anubanmaeprik@anubanmaeprik.ac.th