สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)

Anubanmaeprik School

บุคลากรนางพิกุล สระทองจันทร์

รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0979206450
อีเมล : Petite.rosy@gmail.com

บริหารงบประมาณ


นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บ

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0968898699
อีเมล : cinderrella1414@gmail.com

นางจีรภา จิตตรง

ครูชำนญการ
โทรศัพท์ : 0848065919
อีเมล : Jeerapajit06@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษดาพร คำแก้ว

ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0844944851
อีเมล : krisadaporn532@gmail.com


บริหารวิชาการ


นางสาวพิรมณ์ ตันสา

ครูชำนญการ
โทรศัพท์ : 0848064158
อีเมล : piramon491@hotmail.com

นางสาวเยาวลักษณ์ ทาอาสา

ครู
โทรศัพท์ : 0857153528
อีเมล : yaowaluk_thaarsa@hotmail.com

นางสาวธัญพิชชา ทะบุรี

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0830837501
อีเมล : Thanpichcha0061@gmail.com


บริหารงานทั่วไป


นายประดิษฐ์ สุภาสอน

ครูชำนญการ
โทรศัพท์ : 0863519693
อีเมล : praditkhang@gmail.com

นายวราวัฒน์ หน่อคำ

ครู
โทรศัพท์ : 0863733310
อีเมล : Warawat40001@gmail.com

นายวันชัย นามแปง

ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0820375261
อีเมล : wanchaifc@hotmail.co.th

นางสาวสีรุ้ง สุทธรินทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 0622753959
อีเมล : rungtom17@hotmail.com


บริหารงานบุคคล


นางสาวธีราพร บุญมาวงศ์

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โทรศัพท์ : 0907576953
อีเมล : Teeraporn0907576953@gmail.com


โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)

  • Anubanmaeprik School
    62/1 ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
    โทรศัพท์: 054-299252
    E-MAIL: anubanmaeprik@anubanmaeprik.ac.th